Koulutus ja Asiantuntijatyö

Koulutus ja työntekijöiden tiedon lisääminen ovat avain­asemassa traumati­soitumisen ilmiöiden ymmärtämisessä.

 

Koulutusta voi pyytää erilaisiin traumati­soitumisen aiheisiin liittyen, esimerkiksi

  työn­tekijöiden trauma­tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseksi

  työn­tekijöiden työ­hyvinvointiin painottuen

Sosiaali­työn asiantuntija­palveluissa painottuvat erityisesti lasten­suojeluun, vanhemmuuteen ja perheiden kanssa tehtävään työhön liittyvät ilmiöt.

Asiantuntijatyön perustana toimivat käytännön osaamiseni, koulutukseni ja työkokemukseni kombinaatio, jossa yhdistyvät monipuolinen työkokemus sosiaalityössä ja erityisesti lastensuojelussa, traumapsykoterapian osaaminen ja kehopainotteiset työskentelytavat. Psykoterapiaopintojen opinnäytetyöni olen tehnyt lapsuudenaikaisen kaltoinkohtelun seurauksista.