KOKOAN Terapia­palvelut

Traumapsykoterapiaa, koulutus­- ja asiantuntijapalveluja

 KOKOAN Terapiapalvelut tarjoaa traumapsykoterapiaa, koulutuspalveluja, asiantuntijapalveluja ja case-työnohjausta.

 Psyykkinen traumatisoi­tuminen on voinut syntyä yksittäisen onnettomuuden tai muun kriisi­tilanteen myötä, tai toistuvien vaikeiden kiintymyssuhdekokemusten tai kaltoinkohtelun seurauksena. Psyykkistä traumatisoitumista voidaan hoitaa traumapsykoterapialla. Trauma­psykoterapia on tutkimus­näyttöön perustuvaa terveyden­huollon ammatillista toimintaa. 

 Traumapsykoterapian ja sosiaalityön ammattitaidon hyödyntäminen asiantuntijapalveluina voi tuoda työn tekemiseen ja työhyvinvointiin uusia näkökulmia hyvinvointi- ja yhteiskunnallisten alojen ammattilaisille.

 KOKOAN ja Katja -sivulla voit tutustua yrittäjään yrityksen takana.

 KOKOAN ja Yrittäjät -palveluja kehitetään vuoden 2021 aikana. Yksityisen ammatinharjoittajan muistilista apuna yritystoimintaa suunnittelevalle tai aloittavalle.

 

 

KOKOAN:n Arvot