KOKOAN & Yrittäjät

KOKOAN ja Yrittäjät -palvelut nostavat kuuluviin SoTe-alan yrittäjyyteen liittyviä teemoja.  

Instagramista yritys löytyy kokoan_terapiapalvelut -nimellä, tule seuraamaan yrityksen arkea sen kautta! 

Palveluja kehitetään KOKOAN Terapiapalveluiden ydinajatuksista käsin; tekemisen meiningistä, asiakaskohtaamisista, sanoista selän takana. Yritysten brändi, tuotteet ja palvelut kehittyvät, kun yrityksestä ja sen tarkoituksesta välitetään, sille annetaan huomiota, kestetään sen kasvukipuja, hellyydenkaipuuta, kapinaa, herkkyyttä, rohkeutta ja vähän rasavilliä luonnetta. So ja Te -alan yrityksissä rakenteista huolehtiminen on samalla myös laadukkaasta asiakastyöstä huolehtimista. Yrittäjyyteen on saatavilla monenlaista tukea, ja KOKOAN haluaa olla yksi tukipilari muiden joukossa tarjoamalla sekä vertaistukea että tulevaisuudessa myös tuotekehityksen tukea SoTe-asiantuntijuudesta käsin.

 

 

 

 

 

KOKOAN MUISTILISTAN - ALOITTAVAN TERVEYDENHUOLLON AMMATINHARJOITTAJAN APUVÄLINE

Terveydenhuollon palveluiden aloittaminen ei ole ihan yksinkertaista alussa. On muistettava tehdä ilmoituksia ja hakemuksia jos vaikka minne. Haastavaa siitä tekee se, ettei varsinaisesti missään yhdessä paikassa ole koottuna, mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon. Kun työt alkavat rullaamaan, sitä nopeasti myös unohtaa millaisia vaiheita piti käydä läpi. Ennen kuin kaikki kokemukset karkaavat omasta muististani, lähdin kokoamaan niitä ylös, ja muistilistasta muodostui alla olevan näköinen. Muistathan, että siinä olevat tiedot voivat muuttua ja päivittyä, ja oikea ja ajantasainen tieto löytyy aina viranomaisten sivuilta. Jos huomaat jotain olennaista puuttuvan tai muuttuvan, voit laittaa minulle palauteviestiä esimerkiksi sähköpostin kautta.

Kuvan linkit eivät valitettavasti toimi suoraan kuvasta, joten mainitut linkit löytyvät kuvan alta.

Psykoterapeutin ammatinharjoittamisen askeleita

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/psykoterapeutit

http://www.avi.fi/web/avi/itsenaiset-ammatinharjoittajat

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat

https://tietosuoja.fi/etusivu

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-nain-paaset-palveluntuottajaksi

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot

https://syt.fi/yrittajan-tyottomyysturva/

http://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-terveyspalvelut

https://www.yrittajat.fi/

https://www.uusyrityskeskus.fi/

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/yrittajaksi_kouluttautuminen/index.html

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yeh/perustaminen.html